Onderzoek door het agentschap

De zorg voor onroerend erfgoed gaat over meer dan bescherming en behoud alleen. Het draait ook om kennis en nieuwe inzichten vergaren, kwaliteit stimuleren en overdracht organiseren.

Waar vroeger kennis over het verleden een einddoel was, richten we ons vandaag meer op onderzoek rond de zorg en waardering van het erfgoed. We staan stil bij de sociaal-maatschappelijke waarden en evoluties en bekijken hoe we die veranderingen duurzaam kunnen benutten. De zorg voor het onroerend erfgoed levert een positieve bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. Dat impliceert duurzaam ruimtegebruik, waarbij we ook aandacht hebben voor hergebruik en zuinig ruimte- en materiaalgebruik. 

Wij zijn een vlaamse wetenschappelijke instelling en daarom streven we naar integer onderzoek en stimuleren we verantwoordelijk gedrag bij onze onderzoekers. Correcte onderzoekspraktijken moeten garanderen dat het onderzoek betrouwbare kennis oplevert en op een verifieerbare manier gebeurt. Meer informatie over onze wetenschappelijke integriteit.