Onderzoeksprogramma 2020-2024

Als wetenschappelijke instelling en agentschap voor beleidsvoorbereiding en uitvoering, ondersteunen wij het beleid van de minister voor Onroerend Erfgoed met onderzoek.

De onderzoekskeuzes worden ingegeven door:

  • beleidsdocumenten (onderzoek in functie van kennisverwerving en onderbouwing van het onroerenderfgoedbeleid)
  • kernprocessen van het agentschap (zoals beschermen, vaststellen van erfgoed, ontwikkelen van instrumenten....) in functie van de beleidsuitvoering, naast monitoring en evaluatie van onze werking de afgelopen jaren

Het onderzoeksprogramma van het agentschap voor de periode 2020-2024 omvat :

  • beleidsonderzoek: onderzoek binnen de cyclus van het gevoerde beleid (voorbereiding, verkenning; monitoring en evaluatie) en van onroerend erfgoed in zijn maatschappelijke context
  • waarderend onderzoek: thematisch, typologisch en objectgericht onderzoek meestal in functie van bescherming of vaststelling
  • beheersgericht onderzoek: onderzoek ter ondersteuning van het goed beheer van onroerend erfgoed

Het onderzoekprogramma wordt elk jaar geactualiseerd. Een actueel overzicht vind je hier: