Onderzoeksagenda

De onderzoeksagenda is de leidraad voor de ontwikkeling van het onderzoeksbeleid van het agentschap.

Onderzoeksagenda 2014-2019

Ons agentschap voert het beleid uit van de minister voor Onroerend Erfgoed op basis van onderzoek. Een overzicht van al onze onderzoeken vind je in onze onderzoeksagenda. De inhoud ervan is afgestemd met andere wetenschappelijke instellingen, de academische wereld, de sector van de onroerenderfgoedzorg én met de maatschappij.

De onderzoeksagenda van het agentschap voor de periode 2014-2019 omvat projecten over:

  • beleidsonderzoek: onderzoek van de resultaten van het onroerenderfgoedbeleid, van onroerend erfgoed in zijn maatschappelijke context en van de onroerenderfgoedsector
  • waarderend onderzoek: thematisch en typologisch onderzoek  opgenomen in de beleidsnota en objectgericht onderzoek gelinkt aan de beschermingskalender
  • beheersgericht onderzoek: onderzoek ter ondersteuning van het beheer van onroerend erfgoed

Onderzoeksbalans

De onderzoeksbalans geeft een stand van zaken van het onroerend erfgoedonderzoek in Vlaanderen. De balans werd in 2008 voorgesteld en was een samenwerking met meer dan 180 specialisten van universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen van de overheid, overheidsdiensten, verenigingen, musea en zelfstandige erfgoedonderzoekers.