Onderzoekspremie

De onderzoekspremie moedigt onderzoek aan naar beschermde goederen of goederen gelegen in een erfgoedlandschap of een op zichzelf staand deel daarvan.

Er zijn vijf categorieën van onderzoek waarvoor je een premie kunt aanvragen. Per kalenderjaar mag je binnen elk van deze categorieën één onderzoekspremie aanvragen:

  • de opmaak van een beheersplan
  • historisch (-archivalisch), bouwtechnisch en materiaaltechnisch onderzoek, stabiliteits-technisch voorafgaand onderzoek of archeologisch vooronderzoek met of zonder ingreep in de bodem
  • voorafgaand onderzoek naar de kwaliteit van houtige beplanting met erfgoedwaarde en de groeiplaats ervan, met inbegrip van de analyse van de impact van geplande werken
  • bestemmings- en herbestemmingsonderzoek
  • een energieaudit voor een beschermd monument

De wetgeving is echter niet in die mate sluitend dat het voor elke situatie meteen duidelijk is of een premie mogelijk is. De regelgeving laat interpretaties en keuzes toe, die een belangrijke impact hebben op het beschikbare premiebudget.

We stelden een richtlijn op die de interpretaties en keuzes stroomlijnt. De richtlijn geeft meer uitleg in welke context premies toegekend worden en wanneer niet:

Opgelet: De regelgeving wijzigt in 2019. De onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan verdwijnt. De Vlaamse Regering keurde de wijzigingen nog niet definitief goed maar op deze pagina vind je alvast meer informatie.

Hoeveel bedraagt de premie?

Een onderzoekspremie bedraagt 80% van de aanvaarde kostenraming, met een maximum van 25.000 euro. De btw is niet betoelaagbaar en wordt dus niet meegenomen in de berekening van de premie.

Hoe vraag je de premie aan?

Als je onderzoek plant over beschermde goederen of goederen gelegen in een erfgoedlandschap of een op zichzelf staand deel daarvan, dan vraag je de premie aan via het e-loket. Hiervoor heb je een eID of federaal token nodig. Heb je geen eID of token? Dan kan je het onderstaande aanvraagformulier voor een onderzoekspremie voor voorafgaand onderzoek gebruiken. We behandelen je aanvraag binnen een termijn van 90 dagen.

Start je met de opmaak van een beheersplan, vul dan het onderstaande aanvraagformulier voor een onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan in.

Je moet in alle externe communicatie over het onderzoek aangeven dat je een onderzoekspremie hebt ontvangen.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

Een onderzoekspremie wordt uitbetaald op basis van de evaluatie van een beheersplan of op basis van een correct uitgevoerd onderzoek. Je vraagt de uitbetaling aan binnen de twee jaar na de toekenning van de premie. Op gemotiveerd verzoek kun je deze termijn één keer laten verlengen. Na afloop stel je de onderzoeksresultaten of het beheersplan publiek beschikbaar.

Je dient daarvoor een aanvraag in tot uitbetaling: