Onderzoekspremie

De onderzoekspremie moedigt onderzoek aan naar beschermde goederen of goederen gelegen in een erfgoedlandschap of een op zichzelf staand deel daarvan.

Er zijn vier categorieën van onderzoek waarvoor je een premie kunt aanvragen. Per kalenderjaar mag je binnen elk van deze categorieën één onderzoekspremie aanvragen:

  • historisch (-archivalisch), bouwtechnisch en materiaaltechnisch onderzoek, stabiliteits-technisch voorafgaand onderzoek of archeologisch vooronderzoek met of zonder ingreep in de bodem
  • voorafgaand onderzoek naar de kwaliteit van houtige beplanting met erfgoedwaarde en de groeiplaats ervan, met inbegrip van de analyse van de impact van geplande werken
  • bestemmings- en herbestemmingsonderzoek
  • een energieaudit voor een beschermd monument

De wetgeving is echter niet in die mate sluitend dat het voor elke situatie meteen duidelijk is of een premie mogelijk is. De regelgeving laat interpretaties en keuzes toe, die een belangrijke impact hebben op het beschikbare premiebudget.

We stelden een richtlijn op die de interpretaties en keuzes stroomlijnt. De richtlijn geeft meer uitleg in welke context premies toegekend worden en wanneer niet. 

Hoeveel bedraagt de premie?

Een onderzoekspremie bedraagt 80% van de aanvaarde kostenraming. Er wordt maximaal 25.000 euro van de aanvaarde kostenraming in aanmerking genomen. De btw is niet betoelaagbaar en wordt dus niet meegenomen in de berekening van de premie.

Hoe vraag je de premie aan?

Als je onderzoek plant over beschermde goederen of goederen gelegen in een erfgoedlandschap of een op zichzelf staand deel daarvan, dan vraag je de premie aan via het e-loket. Hiervoor heb je een eID of federaal token nodig. Heb je geen eID of token? Dan kan je het onderstaande aanvraagformulier voor een onderzoekspremie voor voorafgaand onderzoek gebruiken. We behandelen je aanvraag binnen een termijn van 90 dagen.

Je moet in alle externe communicatie over het onderzoek aangeven dat je een onderzoekspremie hebt ontvangen.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

Een onderzoekspremie wordt uitbetaald op basis van een correct uitgevoerd onderzoek of de evaluatie van een beheersplan. Je vraagt de uitbetaling aan binnen de twee jaar na de toekenning van de premie. Op gemotiveerd verzoek kun je deze termijn één keer laten verlengen. Na afloop stel je de onderzoeksresultaten of het beheersplan publiek beschikbaar.

Vroeg je de premie aan via het e-loket, dan vraag je ook de uitbetaling aan via het e-loket. Heb je geen aanvraag via het e-loket ingediend, dan gebruik je het onderstaande aanvraagformulier om je uitbetaling te regelen.