Onderzoekspremie

De onderzoekspremie moedigt onderzoek aan naar beschermde goederen of goederen gelegen in een erfgoedlandschap of een op zichzelf staand deel daarvan.

Er zijn vier categorieën van onderzoek waarvoor je een premie kunt aanvragen. Per kalenderjaar mag je binnen elk van deze categorieën één onderzoekspremie aanvragen:

  • historisch (-archivalisch), bouwtechnisch en materiaaltechnisch onderzoek, stabiliteits-technisch voorafgaand onderzoek of archeologisch vooronderzoek met of zonder ingreep in de bodem
  • voorafgaand onderzoek naar de kwaliteit van houtige beplanting met erfgoedwaarde en de groeiplaats ervan, met inbegrip van de analyse van de impact van geplande werken
  • bestemmings- en herbestemmingsonderzoek
  • een energieaudit voor een beschermd monument

De wetgeving is echter niet in die mate sluitend dat het voor elke situatie meteen duidelijk is of een premie mogelijk is. De regelgeving laat interpretaties en keuzes toe, die een belangrijke impact hebben op het beschikbare premiebudget.

We stelden een richtlijn op die de interpretaties en keuzes stroomlijnt. De richtlijn geeft meer uitleg in welke context premies toegekend worden en wanneer niet. 

Hoeveel bedraagt de premie?

Een onderzoekspremie bedraagt 80% van de aanvaarde kostenraming. Er wordt maximaal 25.000 euro van de aanvaarde kostenraming in aanmerking genomen. De btw is niet betoelaagbaar en wordt dus niet meegenomen in de berekening van de premie.

Regel je premiedossier volledig online

Je kan het volledige traject vanaf de aanvraag tot de uitbetaling van de onderzoekspremie van achter je computerscherm met ons afhandelen. Je start het online dossier door de premie via het e-loket aan te vragen. Hiervoor heb je een eID of federaal token nodig.

Het online aanvragen van je premie biedt enkele voordelen:

  • Je surft naar het e-loket en logt in met je e-ID, itsme, federaal token of een andere methode. 
  • Je kan je aanvraag op elk moment onderbreken om op een ander tijdstip verder te gaan: je bewaart je aanvraag en via een link die je per mail ontvangt, kan je de aanvraag op elk moment opnieuw openen en verder vervolledigen.   
  • Je kan de status van je dossier op elk moment raadplegen, via het e-loket of via Mijn Burgerprofiel.
  • Je kan de uitbetaling van de premie online regelen.
  • Je kan, indien nodig, een termijnsverlenging aanvragen.
  • We aanvaarden geen formulieren meer die ons via mail toegestuurd worden. We verwijzen je dan door naar het e-loket om je aanvraag in te dienen.

Vraag je premie aan op papier

Heb je geen eID of token? Dan kan je het onderstaande aanvraagformulier voor een onderzoekspremie voor voorafgaand onderzoek gebruiken.

Hoe verloopt de toekenning van de premie?

We behandelen je aanvraag binnen een termijn van 90 dagen. Als de premie wordt goedgekeurd, brengen we je op de hoogte.

Voor sommige onderzoekshandelingen is een toelating nodig (bijvoorbeeld voor destructief materiaaltechnisch onderzoek). In dat geval krijg je tegelijk met de toekenning van de premie een toelating.

Hou bij de aanstelling van de ontwerpers of uitvoerders van het onderzoek rekening met de kwaliteitseisen bij premiedossiers.

Opgelet: je mag pas beginnen met het onderzoek na de toekenning van de premie. Ook als er geen toelating nodig is, mag je de werken pas starten na de toekenning van de premie.

Je kan geen premie aanvragen voor reeds uitgevoerd onderzoek of handelingen, nodig om het onderzoek uit te voeren.

Je moet in alle externe communicatie over het onderzoek aangeven dat je een onderzoekspremie hebt ontvangen.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

Een onderzoekspremie wordt uitbetaald op basis van een correct uitgevoerd onderzoek of de evaluatie van een beheersplan. Je vraagt de uitbetaling aan binnen de twee jaar na de toekenning van de premie. Op gemotiveerd verzoek kun je deze termijn één keer laten verlengen. Na afloop stel je de onderzoeksresultaten of het beheersplan publiek beschikbaar.

Vroeg je de premie aan via het e-loket, dan vraag je ook de uitbetaling aan via het e-loket. Heb je geen aanvraag via het e-loket ingediend, dan gebruik je het onderstaande aanvraagformulier om je uitbetaling te regelen.