Financiële ondersteuningsmogelijkheden opgedeeld per type activiteit

Hieronder kan je zoeken naar de juiste financiële ondersteuning volgens de activiteit of het soort werken dat je wilt uitvoeren: kleine herstellingswerken, een herbestemming, de energieprestatie verbeteren, … Per activiteit krijg je een overzicht van de mogelijke financiële ondersteuning  en fiscale voordelen waarvoor je erfgoed in aanmerking kan komen. 

Overzicht van alle financiële ondersteuningsmogelijkheden in één folder

Folder met kort overzicht van alle verschillende vormen van financiële ondersteuning en fiscale voordelen die de Vlaamse overheid aanbiedt bij aankoop, onderhoud of restauratie van onroerend erfgoed.