Opheffing van een bescherming vragen

De minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed kan de bescherming van erfgoed opheffen. Iedereen kan hiervoor een aanvraag indienen.

De opheffingsprocedure omvat verschillende stappen:

  • opmaken van een dossier
  • opvragen van het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed
  • ondertekening van de voorlopige opheffing door de bevoegde minister
  • organiseren van een openbaar onderzoek door de gemeente
  • ondertekening van de definitieve opheffing door de bevoegde minister

Pas na de definitieve opheffing vallen de rechtsgevolgen van de bescherming en de mogelijkheid om een premie aan te vragen weg.

Het opheffen van een bescherming gebeurt eerder uitzonderlijk. Een bescherming opheffen kan immers enkel als de erfgoedwaarde van het goed is verloren gegaan of wanneer het algemeen belang het behoud van de bescherming overstijgt. Wanneer er sprake is van verwaarlozing, dan zullen we eerder aansturen op herstel of een schadevergoeding.