Opleiding en kennisdeling

Kennisdeling

De zorg voor het erfgoed is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, onderwijsinstellingen, eigenaars en gebruikers, erfgoedzorgers, ... We trachten de verschillende partijen én de kennis met elkaar in contact te brengen. Onder meer door onze kennis digitaal te delen.

De veranderingen en vernieuwingen in de erfgoedzorg vertalen we in nieuwe visies, richtlijnen, afwegingskaders en praktische handleidingen. De resultaten van onze onderzoeksprojecten gieten we in onderzoeksrapporten die we digitaal ter beschikking stellen voor de hele sector. Je kan al deze publicaties raadplegen via OAR, ons Open Publicatie Archief. Je kan er zoeken op type publicatie, trefwoord, titel, ...

In onze bibliotheek in ons hoofdkantoor in Brussel vind je duizenden publicaties over bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed in Vlaanderen en Europa.

Vorming

Om onze kennis, inzichten en ervaringen te delen, organiseren we regelmatig discussiemomenten, studiedagen, infosessies, bijscholingsmodules en opleidingen voor de ruime erfgoedsector. Vaak in samenwerking met verschillende partners. Nieuwe activiteiten worden aangekondigd in onze kalender.

We zetelen in de raad van bestuur van WTA Nederland-Vlaanderen. Dat is de Wetenschappelijk-Technische groep voor Aanbevelingen inzake bouwrenovatie en monumentenzorg die actief is in Nederland en Vlaanderen. Deze vereniging organiseert samen met haar partners studiedagen, congressen en werfbezoeken voor erfgoedprofessionals om de kwaliteit van het beheer van onroerend erfgoed te garanderen of verbeteren.

We werkten ook mee aan een vormingstraject voor restauratie-architecten over het interpreteren en gebruiken van een energiediagnose bij waardevol bouwkundig erfgoed. Meer informatie hierover vind je via het ErfgoedEnergieLoket.