Opleiding en vorming

Opleidingsmodules

Opleidingen voor restauratievaklieden worden meestal gegeven door producenten of via mondelinge toelichting op de werf overgeleverd van vakman tot vakman. Door de programma-inhouden – die gebaseerd zijn op het beroepscompetentieprofiel restauratievakman moderne bouwchemie - vrij ter beschikking te stellen hopen we samen met onze partners (o.a. WTCB, FVB, KIK, Triconsult) de kwaliteit van vormingen en bijscholingen in de restauratiesector te optimaliseren.

Er werden een aantal opleidingsmodules en bijhorend lesmateriaal ontwikkeld voor restauratievaklieden gebaseerd op bestaande beroepscompetentieprofielen om de kwaliteit van het beheer van onroerend erfgoed te garanderen of verbeteren.

Je kan de volgende programma-inhouden hier gratis downloaden:

Vormingsdagen

Om onze kennis, inzichten en ervaringen te delen, organiseren we regelmatig discussiemomenten, studiedagen, infosessies, bijscholingsmodules en opleidingen voor de ruime erfgoedsector. Dit gebeurt vaak in samenwerking met verschillende partners. Nieuwe activiteiten worden aangekondigd in onze kalender.

We zetelen ook in de raad van bestuur van WTA Nederland-Vlaanderen. Dat is de Wetenschappelijk-Technische groep voor Aanbevelingen inzake bouwrenovatie en monumentenzorg die actief is in Nederland en Vlaanderen. Deze vereniging organiseert samen met haar partners studiedagen, congressen en werfbezoeken voor erfgoedprofessionals om de kwaliteit van het beheer van onroerend erfgoed te garanderen of verbeteren.