Opmaak bestemmingsprofiel voor kerken

Het bestemmingsprofiel helpt lokale besturen en kerkbesturen om toekomstkeuzes te maken over de parochiekerken in hun gemeente.

Tijdens een interactieve werksessie kunnen de lokale betrokkenen aan de hand van een reeks gerichte vragen inzicht krijgen in het eigen kerkenpatrimonium.

De synthese van deze werksessie is een bestemmingsprofiel bestaande uit drie delen:

  1. een inschatting van de erfgoedwaarden
  2. een beeld van de bouwfysische toestand
  3. een beoordeling van de ruimtelijke mogelijkheden van het gebouw.

Elke kerk heeft een eigen bestemmingsprofiel. Met verschillende profielen samen kunnen de kerken eenvoudig met elkaar vergeleken worden.

Wil je zelf aan de slag?

Het draaiboek legt je stap voor stap uit hoe je het kan aanpakken. De invulfiche, powerpointpresentatie en bezoekwijzer helpen je bij de opmaak van het profiel. Wil je alles mooi in beeld brengen, dan kan je gebruik maken van de presentatiefiche.

Heb je vragen of zoek je specifieke begeleiding, neem dan contact op met het Platform Toekomst Parochiekerken.