Over ons

Het agentschap Onroerend Erfgoed is een agentschap en wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid. We zijn bevoegd voor bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed. Samen met onze partners geven we Vlaanderen nu en straks mee vorm en kleur door de zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend te maken.

We bereiden het onroerenderfgoedbeleid in Vlaanderen voor en voeren het uit. We inventariseren en beschermen gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed. Verder ondersteunen we burgers, lokale overheden, ontwerpers, ontwikkelaars en andere instanties met adviezen en premies. Ten slotte dragen we de kwaliteitsvolle omgang met onroerend erfgoed uit, met doorgedreven beleidsgericht onderzoek en een gerichte communicatie daarover. Zo ondersteunen we de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed.

Samen met onze dagelijkse ambassadeurs zorgen we dat onroerend erfgoed een zaak is van en voor iedereen. Hier zijn steden en gemeenten onze partner bij uitstek om het onroerenderfgoedbeleid uit te dragen en te vertalen naar burgers. We onderhouden nauwe relaties met andere beleidsdomeinen zoals toerisme, ruimtelijke ordening, kunsten en erfgoed, natuur, onderwijs, enz. Daarnaast subsidiëren we een aantal structurele erfgoedpartners. Deze verenigingen en vrijwilligers zetten elke dag het erfgoed op de kaart.

Voorstellingsbrochure over het agentschap

Missie en visie

Samen met onze partners geven we Vlaanderen nu en straks mee vorm en kleur door de zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend te maken.

Willen we het onroerend erfgoed in Vlaanderen een zichtbare plek en betekenis geven, dan is het onze opdracht om:

  • een langetermijnvisie voor onroerenderfgoedzorg te ontwikkelen vanuit een internationale en brede maatschappelijke context;
  • inzicht te geven in de erfgoedwaarden en het maatschappelijk belang van onroerend erfgoed;
  • private en publieke eigenaars aan te spreken, te begeleiden en verantwoordelijkheid te laten nemen voor de zorg, het gebruik en de beleving van onroerend erfgoed;
  • lokale besturen aan te moedigen en te coachen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een complementair erfgoedbeleid;
  • kaders en instrumenten voor een eigentijdse en kostenbewuste erfgoedzorg te ontwikkelen en de toepassing ervan te bevorderen en op te volgen;
  • samen met eigenaars, lokale besturen en professionals ervaringen en deskundigheid te delen;
  • alle belanghebbenden hierbij optimaal te betrekken.

Beleidskader

Wij maken deel uit van het Beleidsdomein Omgeving. De afdeling Handhaving van het departement Omgeving ziet toe op de naleving van de reglementering en voert de handhaving uit.