Overeenkomsten voor gegevensdeling

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet het agentschap Onroerend Erfgoed een protocol opmaken voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens naar een andere Vlaamse instantie of naar een externe overheid. Dit protocol is een overeenkomst tussen de instanties die persoonsgegevens gaan uitwisselen. In het protocol leggen we een aantal zaken vast zodat duidelijk is dat we aan de principes van de AVG voldoen.

Meer informatie over protocols vind je op de website van de Vlaamse overheid.