Participatief traject met de lokale besturen

Op 18 mei 2021 organiseerden we een infosessie over de implementatie van de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid voor vertegenwoordigers van erkende onroerenderfgoedgemeenten, IOED's en lokale besturen.

Hieronder kan je de presentaties van deze infosessie downloaden:

In zes parallelle thematische werkgroepen werkten vertegenwoordigers van het agentschap nadien samen met vertegenwoordigers van erkende onroerenderfgoedgemeenten, IOED’s en lokale besturen om de principes en keuzes uit de visienota te bespreken en concreet te maken. Die oefening was belangrijk om nadien goed te starten met de eigenlijke implementatie van de visienota, bijvoorbeeld de aanpassing van regelgeving of de ontwikkeling van IT-toepassingen.

De thematische werkgroepen:

  • Voorbereiden en evalueren van Vlaams Onroerenderfgoedbeleid
  • Toevalsvondsten           
  • Inventariseren, vaststellen en rechtsgevolgen
  • Beschermen     
  • Handhaving      
  • Financiering erkende onroerenderfgoedgemeenten en IOED’s

Dat participatieve traject is in een constructieve en positieve sfeer verlopen. Voor alle thema’s  werden conclusies en voorstellen geformuleerd, die breed gedragen zijn. We bundelden de output van deze zes thematische werkgroepen in een eindrapport aan de minister.