Partners

Onroerend erfgoed is er van en voor iedereen. Samen met onze dagelijkse ambassadeurs dragen we die zorg voor het onroerend erfgoed uit.

Herita

Herita vzw is een netwerkvereniging voor het middenveld en de vrijwilliger. De vzw brengt iedereen met een hart voor erfgoed samen en ondersteunt hen waar nodig. Daarnaast beheren ze enkele erfgoedsites en organiseren ze activiteiten met als jaarlijks hoogtepunt Open Monumentendag.

PMV

PMV draagt actief bij aan het veiligstellen van het onroerend erfgoed in Vlaanderen voor toekomstige generaties vanuit een vastgoedperspectief, en ondersteunt anderen met vergelijkbare ambities.

Monumentenwacht Vlaanderen

Monumentenwacht staat zijn leden met raad en daad bij en is onze partner in het behoud en het beheer van waardevol erfgoed in Vlaanderen. Voor elk type onroerend erfgoed hebben ze een aangepaste dienstverlening. Of het nu gaat om het onderhoud van gebouwen, inspecties. Of advies over waardevolle interieurs, roerend, varend en zelfs archeologisch erfgoed.

Parcum

Parcum (het voormalige Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur) is het expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Ze helpen de zorg voor onze parochiekerken vooruit en zetten in op inventarisatie, advies, begeleiding, herbestemming en valorisatie van onze parochiekerken.

Het orgel in Vlaanderen

Het Orgel in Vlaanderen organiseert jaarlijks tal van activiteiten en sensibiliseert een ruim publiek over de orgelcultuur en het orgelerfgoed.

vzw ‘Bedevaart naar de Graven aan de IJzer’

De vzw ‘Bedevaart naar de Graven aan de IJzer’ zet zich in voor het beheer en de ontsluiting van het IJzermonument, de Paxpoort, de crypte en alle erbij horende bezittingen. Dit als nagedachtenis aan de Vlaamse gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, en bij uitbreiding aan alle slachtoffers van alle oorlogen en geweld.