Premie menselijke inhumatieresten

Wanneer tijdens een verplicht uit te voeren archeologisch onderzoek menselijke resten worden aangetroffen, bijvoorbeeld in de omgeving van een kerk, klooster of kerkhof, volgt een specifiek onderzoekstraject om die menselijke resten te analyseren. De meerwaarde van dergelijk onderzoek is groot. Maar er is ook een financiële kostprijs aan verbonden die kan oplopen en in veel gevallen zwaar kan doorwegen op de totale kostprijs van het archeologisch onderzoek. Met deze premie willen we de kosten van het onderzoek naar menselijke resten milderen.

Wie kan de premie aanvragen?

Deze premie is bestemd voor bouwheren voor de uitzonderlijke maar buitensporige kosten die archeologisch onderzoek op menselijke resten met zich meebrengt. Wat komt niet in aanmerking:

  • vrijwillig archeologisch onderzoek
  • verkavelingen

Wat komt dan wel in aanmerking? Projecten, anders dan degene hierboven opgesomd, die vallen onder de toepassing van artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet, in opdracht van:

  • besturen, overheden en (semi-)overheidsinstellingen
  • natuurlijke personen
  • verenigingen en ondernemingen.

Je kan de premie enkel aanvragen voor archeologisch onderzoek uitgevoerd volgens de bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet. De premie kan aangevraagd worden zodra het eindverslag is ingediend.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze premie? Dat kan je uitzoeken via onderstaande beslissingsboom.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie komt tegemoet in de kosten van een verplicht archeologisch onderzoek. Het hele onderzoekstraject (dus vooronderzoek en opgraving samen) komt in aanmerking. 

Het premiebedrag wordt forfaitair berekend. Het wordt bepaald aan de hand van een formule, gebaseerd op het aantal volledig opgegraven skeletten en de natuurwetenschappelijke onderzoeken die er nadien op gebeurden, vermenigvuldigd met factor 0,6. Als het resultaat van de formule €25.000 of minder bedraagt, dan wordt de premie niet uitbetaald. Het maximale premiebedrag bedraagt €500.000.

Een gedetailleerde berekening van de formule kan je terugvinden in het ministerieel besluit.

Hoe vraag je de premie aan?

Je kan de premie  aanvragen zodra het eindverslag is ingediend en dit tot 120 dagen na indiening. Je start de procedure met het indienen van het onderstaande aanvraagformulier.

Op het aanvraagformulier zal je gevraagd worden enkele variabelen in te vullen die nodig zijn om de correcte berekening van het premiebedrag uit te voeren. Je erkende archeoloog kan je deze variabelen bezorgen. Hieronder vind je een document dat je erkende archeoloog kan helpen om de variabelen correct te bepalen (document nog in opmaak).

We onderzoeken je aanvraag inhoudelijk en nemen binnen de negentig dagen een beslissing. Als de premie wordt goedgekeurd, brengen we je op de hoogte van de toekenning.