Premie voor vooronderzoek met ingreep in de bodem

Deze premie kan je aanvragen voor vooronderzoeken met ingreep in de bodem, bijvoorbeeld een archeologisch verkennend en waarderend booronderzoek, proefsleuven of proefputten. Voor een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem kan je geen premie aanvragen.

De kosten voor verplicht archeologisch onderzoek worden in principe gedragen door de bouwheer: je betaalt de erkende archeoloog voor het geleverde werk. Occasionele bouwers die deze kosten niet kunnen doorrekenen, kunnen hiervoor een premie aanvragen. Dit geldt voor natuurlijke personen, kleine ondernemingen en kleine verenigingen. Verkavelingsvergunningen kunnen geen premie aanvragen.

De premies is niet cumuleerbaar met een erfgoedpremie of onderzoekspremie.

Je kan de premie aanvragen zodra akte genomen is van de archeologienota. Maak je gebruik van het uitgestelde traject, dan geldt de datum van aktename van de nota. Het vooronderzoek moet immers volledig afgerond zijn voor je de premie kan aanvragen. Je hebt 120 dagen de tijd om de premie aan te vragen. Binnen de 90 dagen na aanvraag van de premie neemt het agentschap hierover een beslissing.

Per vooronderzoek kan je maximaal 1 premie aanvragen.

Net zoals bij de premie voor buitensporige opgravingskosten zal deze premie fortaitair berekend worden. Daarvoor is eerst nog een Ministerieel Besluit nodig. We verwachten dat dit er zal zijn in juni 2019. We houden je op de hoogte vanaf welke datum deze premie aangevraagd kan worden.