Premie voor vooronderzoek met ingreep in de bodem

Net zoals bij de premie voor buitensporige opgravingskosten zal deze premie forfaitair berekend worden. Daarvoor is eerst nog een Ministerieel Besluit nodig. In tegenstelling tot wat we eerder communiceerden, zal de procedure daarvoor in juni nog niet afgerond zijn. Bouwheren kunnen de premie voorlopig dus nog niet aanvragen. We houden je via onze website op de hoogte vanaf welke datum dit wel mogelijk is.

Zodra de nieuwe minister van onroerend erfgoed bekend is, gaan we samen met hem of haar na welke oplossingen we kunnen bieden aan bouwheren die een premie willen aanvragen voor vooronderzoeken waarvan de archeologienota of nota onlangs al een aktename verkreeg of die in de nabije toekomst zal verkrijgen.

Deze premie kan je aanvragen voor vooronderzoeken met ingreep in de bodem, bijvoorbeeld een archeologisch verkennend en waarderend booronderzoek, proefsleuven of proefputten. Voor een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem kan je geen premie aanvragen.

De kosten voor verplicht archeologisch onderzoek worden in principe gedragen door de bouwheer: je betaalt de erkende archeoloog voor het geleverde werk. Occasionele bouwers die deze kosten niet kunnen doorrekenen, kunnen hiervoor een premie aanvragen. Dit geldt voor natuurlijke personen, kleine ondernemingen en kleine verenigingen. Verkavelingsvergunningen kunnen geen premie aanvragen.

De premies is niet cumuleerbaar met een erfgoedpremie of onderzoekspremie.

Je kan de premie aanvragen zodra akte genomen is van de archeologienota. Maak je gebruik van het uitgestelde traject, dan geldt de datum van aktename van de nota. Het vooronderzoek moet immers volledig afgerond zijn voor je de premie kan aanvragen. Je hebt 120 dagen de tijd om de premie aan te vragen. Binnen de 90 dagen na aanvraag van de premie neemt het agentschap hierover een beslissing.

Per vooronderzoek kan je maximaal 1 premie aanvragen.