Procedure erfgoedpremie via oproep

Hoe verloopt de procedure? De indieningstermijnen zijn vast en keren jaarlijks terug.

Oproep

Uiterlijk op 1 oktober van elk jaar lanceert de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed één of meerdere oproepen. In elke oproep specifiëren we het thema, de doelstelling, de doelgroep, het budget en de deelnemingsvoorwaarden van elke specifieke oproep.  

Een oproep bestaat uit twee rondes: een preselectieronde en de definitieve indiening.

Preselectie

Na de lancering van de oproep, heb je tot 1 februari van het volgende jaar de tijd om een dossier in te dienen voor de preselectieronde. Je bezorgt ons een conceptnota met een bijhorende kostenramingElke oproep heeft een eigen aanvraagformulier dat je terugvindt op de desbetreffende oproeppagina (links in de menubalk) wanneer er een oproep openstaat.

Een jury beoordeelt je dossier en geeft advies aan de minister. De minister beslist uiterlijk op 1 juni van datzelfde jaar welke dossiers geselecteerd zijn en verder uitgewerkt kunnen worden. Wij brengen je schriftelijk op de hoogte van het resultaat van de jury en de beslissing van de minister.

Definitief dossier

Je werkt jouw dossier volledig uit voor een definitieve indiening. De uiterlijke indieningsdatum is vastgelegd in de oproep. Binnen de 120 dagen na de uiterste indieningsdatum onderzoeken wij of het dossier ontvankelijk is en beslist de minister om een premie toe te kennen.

Indien je dossier onvolledig is, laten we je dit binnen de 60 dagen weten met de vraag om de ontbrekende gegevens en documenten aan te leveren. Ondertussen schorsen we de termijn van 120 dagen.

Na de toekenning van de erfgoedpremie via oproep dien je een gunningsdossier in bij het agentschap. Je mag de werken pas starten na toekenning van de premie. Je verwittigt het agentschap Onroerend Erfgoed minstens 15 dagen voor de start van de werken en geeft de uitvoeringstermijn aan.

Heb je nog vragen over de procedure, neem dan contact met ons op via oproepen@onroerenderfgoed.be. Concrete vragen over jouw dossier kan je stellen aan je erfgoedconsulent.

Bekijk de animatiefilm die de procedure uitlegt (met dank aan StudioFluxi).

Deze video wordt niet getoond omdat je geen toestemming hebt gegeven voor de nodige sociale media cookies. Je kan jouw cookievoorkeuren hier aanpassen.