Procedure tot opheffing

Procedure

De minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed kan de bescherming van erfgoed opheffen.

De opheffing van een bescherming verloopt steeds in twee fasen. Voorafgaand aan de voorlopige opheffing wordt het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed ingewonnen. Op basis van dit advies tekent de minister de voorlopige opheffing. Nadien volgt een openbaar onderzoek van 30 dagen door de betrokken gemeente. Op basis van de ingediende bezwaren beslist de minister al dan niet tot het ondertekenen van het definitieve opheffingsbesluit.

Pas na de definitieve opheffing vallen de rechtsgevolgen van de bescherming en de mogelijkheid om een premie aan te vragen weg.

Het opheffen van een bescherming gebeurt eerder uitzonderlijk. Een bescherming opheffen kan immers enkel als de erfgoedwaarde van het goed is verloren gegaan of wanneer het algemeen belang het behoud van de bescherming overstijgt. Wanneer er sprake is van verwaarlozing, dan zullen we eerder aansturen op herstel of een schadevergoeding.

Opheffing van een bescherming aanvragen

Wil je een aanvraag tot opheffing van een bescherming indienen, vul dan het onderstaande aanvraagformulier in en bezorg het ons met de nodige bijlagen via beschermen@onroerenderfgoed.be. Van zodra we je aanvraag registreren, ontvang je van ons een melding. Als er gegevens ontbreken om de aanvraag te beoordelen, laten we dit weten.

Hou er rekening mee dat niet elke aanvraag effectief tot een opheffing van de bescherming leidt.