Projectsubsidies

De minister bevoegd voor onroerend erfgoed kan projectsubsidies toekennen voor twee soorten projecten:

  • Onderzoeksprojecten
  • Projecten educatie en publiekswerking

Sinds 2018 zijn er jaarlijks budgetten voorzien voor archeologisch vervolgonderzoek: de synthese onderzoeken.
Sinds 2024 zijn er budgetten vrijgemaakt voor projecten rond educatie en publiekswerking.