Projectsubsidies voor synthese-onderzoek

Sinds het Verdrag van Malta wordt veel archeologisch onderzoek uitgevoerd. En daar worden heel wat rapporten over geschreven. Uit die rapporten kunnen we kennis over ons verleden halen om nieuwe verhalen aan onze geschiedenis toe te voegen.

Sinds 2018 kunnen archeologische bedrijven, lokale besturen, universiteiten en andere onderzoekers een aanvraag indienen voor een projectsubsidie syntheseonderzoek archeologie. Je leest er alles over in de rubriek projectsubsidies.