Oudere publicaties kan je raadplegen op OAR en de publicatiewebsite van de Vlaamse overheid.

 

Elk jaar evalueert het agentschap Onroerend Erfgoed de effecten van de Vlaamse archeologieregelgeving. Dat gebeurt op basis van cijfers en analyses, aangevuld met ervaringen en verklaringen.

Thema's

Archeologie