Oudere publicaties kan je raadplegen op OAR en de publicatiewebsite van de Vlaamse overheid.

 

Onze historische kennis over de techniek van het rabatteren vertoont grote lacunes, die ertoe leiden dat rabattenbossen vaak niet de aandacht krijgen die ze verdienen.

Thema's

Landschappen

Deze onderzoeksbalans verscheen in 2008 in de vorm van een website, samen met de onderzoeksbalansen bouwkundig erfgoed en archeologie.

Thema's

Landschappen

Onderzoek