Oudere publicaties kan je raadplegen op OAR en de publicatiewebsite van de Vlaamse overheid.

 

Dit afwegingskader licht de erfgoedwaarden en criteria toe bij de bescherming van kerkhoven, buitenbegraafplaatsen en graftekens. Een bescherming door de Vlaamse overheid is gebaseerd op erfgoedwaa

Thema's

Bescherming

Bouwkundig erfgoed