Afwegingskader: Dakisolatie

Dit afwegingskader is een hulpmiddel om hedendaagse comfort- en gebruikerseisen te verzoenen met het behoud van de erfgoedwaarden van daken bij beschermd erfgoed. 

De verschillende erfgoedwaarden van daken bij beschermde monumenten, gebouwen in beschermde stads- en dorpsgezichten en in cultuurhistorische landschappen en erfgoedlandschappen komen uitgebreid aan bod. Daarnaast onderzoeken we de specifieke comfort- en gebruikerseisen, de bewaringstoestand en de isolatiemogelijkheden van deze daken. Op basis van deze gegevens worden mogelijke oplossingen getoetst aan elf afwegingsprincipes. Deze systematische analyse biedt een zicht op de beste oplossing voor de isolatiewijze van het dak. In het kader illustreren vier cases deze aanpak. Het kader is bedoeld voor restauratieprofessionelen, adviserende overheden en eigenaars, beheerders en gebruikers van onroerend erfgoed

Bij het beheer van onroerend erfgoed moet je vaak kiezen. Als agentschap maken we dagelijks weloverwogen afwegingen wanneer we om advies gevraagd worden bij een stedenbouwkundige vergunning of een aanvraag tot toelating.

Om je een duidelijker inzicht te geven in de criteria die bij advisering meespelen en om een uniforme aanpak in de adviesverlening over heel Vlaanderen te garanderen, maken we afwegingskaders. We willen je zo een beter zicht geven op de manier hoe we een aanvraag behandelen. Je kunt dankzij een afwegingskader ook een goede inschatting maken over de ontwikkelingskansen van onroerend erfgoed.

Auteur(s) 
Rudy De Graef
Publicatiedatum 
Juli 2017