Afwegingskader: Publiciteit in en aan beschermd erfgoed

Het afwegingskader publiciteit maakt duidelijk met welke principes men rekening moet houden bij het aanbrengen van publiciteit in en aan beschermd erfgoed.

Publiciteit maakt vandaag de dag een onlosmakelijk deel uit van het straatbeeld. Om de architectuur van een beschermd gebouw en het karakter van een beschermd stads- of dorpsgezicht te respecteren wordt publiciteit best bedachtzaam en met mate geplaatst.
Voor wie publiciteit wilt aanbrengen op beschermd erfgoed werkten we een afwegingskader uit waarin beschreven wordt welke stappen je onderneemt voor je effectief start met het plaatsen van publiciteit. Vier praktijkvoorbeelden tonen hoe het afwegingsproces in de praktijk verloopt.
Met deze publicatie geven we de directe betrokkenen zoals zaakvoerders, organisatoren, reclamesector… meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor het aanbrengen van publiciteit in een erfgoedomgeving. Lokale overheden, erkende onroerend erfgoedgemeenten, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, erfgoedconsulenten en stedenbouwkundige ambtenaren vinden in het afwegingskader meer informatie in functie van een adviesverlening of opmaak van een verordening.

Bij het beheer van onroerend erfgoed moet je vaak kiezen. Als agentschap maken we dagelijks weloverwogen afwegingen wanneer we om advies gevraagd worden bij een stedenbouwkundige vergunning of een aanvraag tot toelating.

Om je een duidelijker inzicht te geven in de criteria die bij advisering meespelen en om een uniforme aanpak in de adviesverlening over heel Vlaanderen te garanderen, maken we afwegingskaders. We willen je zo een beter zicht geven op de manier hoe we een aanvraag behandelen. Je kunt dankzij een afwegingskader ook een goede inschatting maken over de ontwikkelingskansen van onroerend erfgoed.

Auteur(s) 
Koert David
Publicatiedatum 
Juli 2018