De nieuwe onderzoeksbalans

De volledige onderzoeksbalans onroerend erfgoed kreeg een update en is vanaf nu enkel nog terug te vinden in OAR, ons open publicatiearchief. 

De onderzoeksbalans geeft een overzicht of stand-van-zaken van het onderzoek en de kennis over onroerend erfgoed in Vlaanderen, en dit per periode, thema en discipline. Het vormt een kader voor nieuw erfgoedonderzoek en erfgoedbeleid in Vlaanderen.

De onderzoeksbalans en de -vragen zijn een belangrijke inspiratiebron voor het afwegen van het potentieel aan kenniswinst van onderzoek in de preventieve archeologie en beleidsvoorbereidend onderzoek. De balans helpt bovendien om de geboekte kenniswinst juist te kaderen in haar chronologische en landschappelijke context. Om deze rollen te kunnen spelen, is het belangrijk dat de onderzoeksbalans up-to-date is.  

Hoofdstukken van de onderzoeksbalans kwamen online vanaf 2008, en dit op een eigen website. Sindsdien genereerde actueel onderzoek heel wat nieuwe gegevens. Die gegevens zijn intussen verwerkt in een update. De website is niet meer actief, maar je kan alle hoofdstukken tegenwoordig als pdf downloaden van ons open archief, het OAR. Ook oude versies van onderzoeksbalansen vind je daar terug. Een belangrijk verschil met de oudere versies is dat in de geüpdatete hoofdstukken naast een overzicht van onderzoek en kennis nu ook de hiaten en de actuele onderzoeksvragen expliciet gelijst worden. Deze onderzoeksvragen zijn een belangrijke inspiratiebron voor nieuw onderzoek.

Hieronder vind je rechtstreekse links naar de verschillende documenten. Aan het jaartal tussen haakjes kan je zien om welke versie het gaat. Je kan ze ook vinden via de zoekfunctie op oar.onroerenderfgoed.be
 

Onderzoeksbalans archeologie

Onderzoeksbalans bouwkundig erfgoed

Onderzoeksbalans landschappelijk erfgoed

Auteur(s) 
Onroerend Erfgoed
Publicatiedatum 
november 2022