Early medieval waterscapes. Risks and opportunities for (im)material cultural exchange

In september 2016 organiseerden we samen met de Stad Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel en de Stichting Cultureel Erfgoed van Zeeland, het 67ste Sachsensymposium in Antwerpen. Dit internationale, meerdaagse congres verzamelt jaarlijks een vaste groep onderzoekers uit België, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Polen, die zich focussen op de vroegmiddeleeuwse archeologie en geschiedenis. Het congresthema in Antwerpen kreeg door de ligging aan de Schelde, de titel “Early medieval waterscapes. Risks and opportunities for (im)material cultural exchange”.

 

Het is de gewoonte om de papers van de sprekers te publiceren in de congresbundel in de reeks Neue Studien zur Sachsenforschung. Volume 8 van deze reeks bevat een groot aantal papers van de bijeenkomst in Antwerpen. Negentien gereviewde artikels zijn in vijf thematische hoofdstukken opgenomen: Waterscape societies: landscape and environment, Waterscape societies: material culture, Waterscape and hinterland connections, Trade and transport in northwestern European estuaries en New Research Results. Ze omvatten interessante resultaten van zeer divers onderzoek over de vroege middeleeuwen in Noordwest-Europa: ondermeer landschappelijk onderzoek ondersteund door GIS-applicaties, de betekenis van de kust en rivieren in de socio-economische ontwikkeling van gemeenschappen, het belang van plaatsnamen, de handelsroutes voor amber, de werking en het beheer van de eerste watermolen, de opkomst van vroege handelscentra aan de rivieren, ….

Deze publicatie is een gezamenlijke uitgaven van het agentschap en Braunschweigisches Landesmuseum.

Auteur(s) 
Rica Annaert (red.)
Publicatiedatum 
Oktober 2019