Evaluatie archeologie 2020: kenniswinst archeologieregelgeving

Elk jaar brengt Onroerend Erfgoed een stand van zaken over de archeologieregelgeving. En dat deden we nu dus ook voor 2020. We geven een inzicht in de archeologische activiteit en de effecten daarvan op de betrokken actoren, het vergunnings- en bouwproces, het financiële aspect en de kenniswinst.

Op basis van cijfers, analyses en inhoudelijke informatie gingen we na wat er in 2020 gebeurde op archeologisch vlak. Wie is er allemaal actief? Welk onderzoek gebeurt er? Hoe lang duurt dat en welk prijskaartje staat er tegenover? Welke trends zien we intussen over de jaren heen? Wat leren we over ons verleden? Waar zien we hiaten en tot welke nieuwe inzichten komen we?

Het antwoord op die vragen, en nog veel meer, bundelden we in twee rapporten: één over de uitvoering van de archeologieregelgeving en één over de kenniswinst die daaruit voortvloeit. Je krijgt er een feitelijke stand van zaken over de effecten van de archeologieregelgeving. En je kan er heel wat cijfers, grafieken en illustraties terugvinden die het beeld nog verrijken. Dit jaar besteedden we extra aandacht aan de opgravingen, zowel wat betreft kenniswinst als kostprijs en doorlooptijd. Ook de meerjarentendensen kregen extra diepgang. Verplichte lectuur voor iedereen die betrokken is bij de Vlaamse archeologie, als archeoloog, bouwheer, beleidsmaker, vergunningverlener en erfgoedambtenaar, of gewoon uit interesse.

Op het vlak van kenniswinst zien we dat eindverslagen uit 2020 vooral gaan over middeleeuwse sites. Maar ook de metaaltijden, Romeinse tijd en post-middeleeuwen zijn goed vertegenwoordigd. De archeologen verkregen vooral informatie over rurale bewoningssites, historische landschappen en (pre)stedelijke bewoning. Daarnaast kwamen ook sites met begraving, bijvoorbeeld kerkhoven, off-site fenomenen, rituele en religieuze structuren en slagveldsites aan het licht. Verschillende onderzoeken leren ons dat een continu gebruik van dezelfde funeraire sites van de bronstijd tot de Romeinse tijd niet ongewoon is. En jawel, overal verspreid in Vlaanderen vonden opgravingen plaats. Grote kans dus dat ook het verleden van jouw eigen buurt wat meer ontsluierd werd.

Ben je benieuwd? Lees dan zeker de rapporten. Een voorsmaakje vind je alvast terug in deze infografiek.

Auteur(s) 
Anton Ervynck, Kristof Haneca, Rica Annaert, Marleen Martens, Erwin Meylemans en An Lentacker
Publicatiedatum 
Mei 2021