Evaluatie archeologie 2020: uitvoering archeologieregelgeving

Elk jaar brengen we een stand van zaken over de archeologieregelgeving. En dat deden we nu dus ook voor 2020. We geven een inzicht in de archeologische activiteit en de effecten daarvan op de betrokken actoren, het vergunnings- en bouwproces, het financiële aspect en de kenniswinst.

Op basis van cijfers, analyses en inhoudelijke informatie gingen we na wat er in 2020 gebeurde op archeologisch vlak. Wie is er allemaal actief? Welk onderzoek gebeurt er? Hoe lang duurt dat en welk prijskaartje staat er tegenover? Welke trends zien we intussen over de jaren heen? Wat leren we over ons verleden? Waar zien we hiaten en tot welke nieuwe inzichten komen we?

Het antwoord op die vragen, en nog veel meer, bundelden we in twee rapporten: één over de uitvoering van de archeologieregelgeving en één over de kenniswinst die daaruit voortvloeit. Je krijgt er een feitelijke stand van zaken over de effecten van de archeologieregelgeving. En je kan er heel wat cijfers, grafieken en illustraties terugvinden die het beeld nog verrijken. Dit jaar besteedden we extra aandacht aan de opgravingen, zowel wat betreft kenniswinst als kostprijs en doorlooptijd. Ook de meerjarentendensen kregen extra diepgang. Verplichte lectuur voor iedereen die betrokken is bij de Vlaamse archeologie, als archeoloog, bouwheer, beleidsmaker, vergunningverlener en erfgoedambtenaar, of gewoon uit interesse.

We merken alvast dat heel wat trends in de uitvoering van de regelgeving consolideren. De cijfers uit 2020 bevestigen het beeld dat de voorbije jaren tot stand kwam. Het aantal nieuwe archeologische trajecten blijft stabiel op ca. 2.200. Doorlooptijden en eenheidsprijzen van vooronderzoek nemen stelselmatig af. De eerdere toename aan booronderzoek stabiliseerde. En ook de uitvoering van uitgesteld vooronderzoek komt intussen op kruissnelheid. Hetzelfde geldt voor het veldwerk van de opgravingen. Enkel de fase van verwerking en eindverslag van deze onderzoeken blijft nog ietwat achter, als gevolg van de stelselmatige uitrol van het vernieuwde archeologische traject. Dit laatste illustreert dat er voldoende tijd nodig is om structurele tendensen en effecten te onderscheiden. We rekenen dat die tegen 2023 voldoende scherp zijn.

Auteur(s) 
Korneel De Groote en Raf Ribbens
Publicatiedatum 
Mei 2021