Evaluatierapport archeologie: werkjaar 2017

Elk jaar evalueren we in opdracht van de Vlaamse Regering de effecten van het archeologiehoofdstuk uit het Onroerenderfgoeddecreet. Het evaluatierapport voor het werkjaar 2017 is nu beschikbaar.

Het rapport schetst het kader van de archeologische erfgoedzorg in Vlaanderen en bespreekt de effecten daarvan op de betrokken actoren, op het bouw- en vergunningsproces, de financiële effecten en de resultaten die het archeologisch onderzoek opleverde. Op basis van die evaluatie formuleren we verschillende engagementen en aanbevelingen over de eigen werking, de regelgeving en toekomstige evaluaties.

Het evaluatierapport omvat naast het rapport zelf ook enkele bijlagen. Die bevatten de indicatoren en de analyses die aan de basis van de effectenmeting liggen (bijlagen 1 en 2), een diepgaander verslag over de resultaten van het archeologisch onderzoek (bijlage 3) en de input van derden over het verloop van het archeologisch proces (bijlage 4). Voor de haastige lezer voegden we tot slot een samenvattende conclusie toe.

Auteur(s) 
Raf Ribbens
Publicatiedatum 
Juni 2018