Evaluatierapport archeologie: werkjaar 2018

Elk jaar evalueert het agentschap Onroerend Erfgoed de effecten van de Vlaamse archeologieregelgeving. Dat gebeurt op basis van cijfers en analyses, aangevuld met ervaringen en verklaringen.

Het evaluatierapport over 2018 volgt hetzelfde stramien als het voorgaande jaar. Na cijfers over het archeologische traject en het kader waarbinnen dat zich afspeelt, volgt een inzicht in de effecten op de betrokken actoren, zoals erkende archeologen en onroerenderfgoedgemeenten, de effecten op het bouw- en vergunningsproces en de financiële impact. Daarnaast biedt het rapport een overzicht van de resultaten van het archeologisch onderzoek en de kenniswinst die daaruit voortvloeit. Bijzondere aandacht gaat dit jaar naar de resultaten van uitgesteld vooronderzoek, naar het zoek- en meldingsgedrag van erkende metaaldetectoristen, en naar de beoordelingswijze van archeologienota’s en nota’s. Voor de lezer met minder tijd bevat het rapport een samenvattende conclusie die de belangrijkste cijfers en tendensen herneemt.

Het rapport bevat 4 bijlagen:

  • Bijlage 1 bevat de indicatoren. Dat zijn cijfers over deelaspecten van het archeologische proces, met telkens een beschrijving van de indicator, een voorstelling in tabelvorm of als grafiek en een bondige bespreking. Het rapport zelf verwijst in de tekst telkens naar deze indicatoren. 
  • De tweede bijlage omvat analyses. Die combineren verschillende cijferreeksen en passen er statistische methodes op toe. Elke analyse is voorzien van een beschrijving en één of meerdere grafische voorstellingen. Ook hier bevat het rapport verwijzingen naar de analyses waarop de teksten zich baseren. 
  • Bijlage 3 gaat in op de resultaten van het archeologisch onderzoek en de kenniswinst die daaruit voortkomt. Dit deel kan ook afzonderlijk gelezen worden. 
  • Tot slot herneemt de laatste bijlage het verslag van de interactiedag voor de Vlaamse archeologiesector die we organiseerden in 2018. Dit verslag biedt een inzicht in wat er leeft binnen de archeologische sector en geeft de visie weer over bepaalde aspecten van het archeologische proces. 

Wil je de belangrijkste hoogtepunten alvast in een oogopslag lezen? Bekijk dan zeker de infografiek.

Auteur(s) 
Raf Ribbens
Publicatiedatum 
Juli 2019