Folder: Archeologieregelgeving voor bouwheren, verkavelaars en ontwikkelaars

Deze folder maakt je als bouwheer, initiatiefnemer of ontwikkelaar van een bouwproject of verkaveling wegwijs in de archeologieregelgeving en de verplichtingen die daaruit voortvloeien voor aanvragen van omgevingsvergunningen.

Volgende thema's komen aan bod:

 • Wanneer is een archeologienota verplicht?
 • De aanstelling van een erkende archeoloog
 • De archeologienota
 • De archeologische opgraving
 • De archeologische vondsten na de opgraving
 • Afwijkende vergunde werken
 • Financiële ondersteuning
 • Toevalsvondsten
 • Beroep instellen
 • Wat met de vroegere bekrachtiging?
 • Waar vind je meer informatie?
Publicatiedatum 
April 2016