Handleiding over kunststeen en simili-pierre: geschiedenis, recepturen en restauratierichtlijnen

Deze handleiding focust op twee ‘innovatieve’ materialen die grote populariteit kenden aan het einde van de 19de eeuw en tijdens het interbellum. Het betreft de imitatie van blauwe en witte kalksteen, toegepast als monolithische elementen (kunststeen) en als gevelbepleistering (simili-pierre).

De actuele kennis over deze materialen is vrij beperkt, en door de schaarse informatie blijven er veel vragen onbeantwoord, wat ook restauratie moeilijker maakt. Deze handleiding probeert daarom om zowel de expert in het veld als eigenaars en beheerders te informeren. 

De handleiding omvat onder anderen: een historische luik, een handreiking voor visuele herkenning, een luik erfgoedwaardering, informatie over de opmaak van de restauratievisie, en een onderdeel over mogelijke restauratietechnieken.

Auteur(s) 
Heleen Schroyen
Publicatiedatum 
Juni 2021