Handleiding: Thuis in erfgoed

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en het agentschap sloegen de handen in elkaar om de sociale huisvestingsmaatschappijen en de lokale besturen te ondersteunen met een handleiding over het omgaan met hun erfgoed.

Vandaag is het patrimonium van sociale huisvestingsmaatschappijen onderhevig aan veranderingen en evoluties en staat het erfgoed onder druk. De sociale huisvestingsmaatschappijen renoveren grote delen ervan om te voldoen aan de huidige woonnormen. Ook nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hebben een grote impact op de erfgoedwaarden van dit patrimonium. Veel sociale huisvestingsmaatschappijen erkennen echter de erfgoedwaarden van hun patrimonium, er is wel degelijk een draagvlak om het erfgoed bij deze evoluties te vrijwaren.

Het resultaat is deze handleiding die - naast de visie van het agentschap Onroerend Erfgoed op het beheer van dit patrimonium - ook richtlijnen, praktische tips en inspiratie biedt. Het doel van dit document is dat de maatschappijen, de lokale besturen en vergunningsverleners, sectorarchitecten van de VMSW en alle andere partners, de erfgoedwaarden kunnen bewaken reeds vanaf de planningsfase in een concreet project. Zo kunnen we samen de erfgoedwaarden van dit bijzondere patrimonium vrijwaren voor de toekomst.

Auteurs: Heleen Schroyen, met medewerking van Herman Van den Bossche.

Auteur(s) 
Heleen Schroyen
Publicatiedatum 
Juli 2018