Handleiding voor het beheer van hagen en houtkanten met erfgoedwaarde

Hagen, houtkanten en knotbomenrijen geven vorm en structuur aan het landschap. Ze bestaan in verschillende vormen en afmetingen, afhankelijk van hun functie en hun beheersvorm. Door de eeuwen heen hebben ze dienst gedaan als erfafscheiding, veekering of windscherm en als leverancier van brandhout, geriefhout en constructiehout.

Sinds de jaren 1950 zijn de traditionele hagen en houtkanten in Vlaanderen sterk achteruitgegaan. Deze achteruitgang duurt tot vandaag voort. De hagen en houtkanten in het agrarische landschap hebben hun vroegere functies grotendeels verloren en zijn nu vaak hinderlijk voor de moderne bedrijfsvoering.

De laatste jaren doen regionale en lokale overheden en verenigingen heel wat inspanningen om resterende traditionele hagen en houtkanten te behouden. Om hagen en houtkanten met erfgoedwaarde in stand te kunnen houden, moeten we weten hoe ze in het verleden beheerd werden. Deze handleiding gaat dieper in op het historisch beheer van hagen en houtkanten en dient als inspiratiebron voor onze hedendaagse omgang met dit erfgoed.

De publicatie is bedoeld voor openbare besturen, verenigingen en particulieren die hagen en houtkanten met erfgoedwaarde beheren. Hoofdstuk 1 maakt de lezer wegwijs in de verschillende benamingen voor hagen en houtkanten die vroeger in Vlaanderen voorkwamen. Het tweede hoofdstuk schetst een korte geschiedenis van de lijnvormige beplantingen in Vlaanderen van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw. Hoofdstuk 3 behandelt het beheer van hagen en houtkanten in het verleden. Inzicht in het historisch beheer is van groot belang om hagen en houtkanten met erfgoedwaarde in stand te kunnen houden. In het vierde hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het hedendaags beheer van dit type erfgoed. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de bomen en struiken die vroeger in Vlaanderen gebruikt werden voor het aanleggen van hagen en houtkanten.

Auteur(s) 
Thomas Van Driessche
Publicatiedatum 
Maart 2019