Handleiding voor het inventariseren en waarderen van wegen met erfgoedwaarde

Deze handleiding over wegen met erfgoedwaarde leert onderzoekers hoe ze historisch waardevolle wegen in kaart kunnen brengen. De publicatie is ook bedoeld voor lokale besturen en erfgoedverenigingen om hen te stimuleren het fenomeen wegen onder de loep te nemen. Een inventaris van wegen biedt immers de kans om dit erfgoed mee te nemen in het ruimtelijk beleid.

Wegen zijn representatief voor hoe de mens het landschap in het verleden vormde, gebruikte en inrichtte. Maar veel historische wegen staan vandaag onder zware druk. Daarom is er nood aan meer aandacht voor de erfgoedwaarde en beheer op maat.

In de handleiding staat een concreet stappenplan met aandacht voor de belangrijkste informatiebronnen en een inventarisatiefiche voor het veldwerk. Wegen waarderen gebeurt door een objectieve weging van de kenmerken van de weg en zijn context die een sterke wederzijdse impact hebben. Om de erfgoedwaarde goed in te schatten, kan je gebruik maken van een aantal instrumenten zoals de thesaurus met erfgoedtypes van wegen. De handleiding bevat ook een referentiekader,  gebaseerd op verschillende erfgoedwaarden en selectiecriteria.

Een aantal praktijkvoorbeelden gaan dieper in op eventuele problemen bij het dagelijks beheer van wegen met erfgoedwaarde en reiken mogelijke oplossingen aan. Dit kan helpen om beheersdoelstellingen in de toekomst beter af te stemmen op het type historische weg.  Het streefdoel is de meest geschikte combinatie van gebruiksvriendelijkheid, wegcomfort en respect voor de erfgoedwaarden te vinden.

Auteur(s) 
Inge Verdurmen
Publicatiedatum 
November 2018