Handleiding voor het inventariseren van Houtige Beplantingen met Erfgoedwaarde

Deze handleiding biedt een rijk geïllustreerde leidraad voor het leren herkennen van bomen en struiken met erfgoedwaarde en het opstarten van een inventarisatiecampagne.

De handleiding heeft bijzondere aandacht voor de verschillende erfgoedcontexten van typerende bomen en struiken: erven, dorpskernen, watermolensites…  Schematische figuren tonen hoe je praktisch te werk gaat bij het opmeten van de verschillende types bomen.

Nadat je de erfgoedbomen in kaart gebracht, is het belangrijk na te denken op welke manier een goed beheer en beleid het behoud van deze items kan ondersteunen. In de handleiding worden mogelijke pistes aangereikt.

Auteur(s) 
Geert Van der Linden, Nele Vanmaele, Koen Smets en Annelies Schepens
Publicatiedatum 
Januari 2020