Help, ik heb een kerkhof. Vragen en antwoorden over funerair erfgoed

Bij het beheer van een begraafplaats komt heel wat kijken. In eerste instantie wil je een respectvolle rustplaats creëren voor de overledenen en een verzorgde herdenkingsplek voor de nabestaanden. Daarnaast wil je aandacht hebben voor erfgoed, duurzaamheid en natuurontwikkeling op de begraafplaats. Tot slot kan de begraafplaats ook een leerplek, een verpozingsruimte en een kunstlocatie zijn. Kortom, de begraafplaats is een complexe ruimte met heel wat functies, waar steeds andere verwachtingen bij horen.

Die hedendaagse evoluties in het begraafplaatsbeheer en de wettelijke vereisten met betrekking tot het inventariseren en bewaren van funerair erfgoed stellen begraafplaatsbeheerders voor nieuwe uitdagingen en roepen vele vragen op. Deze brochure, geschreven voor de beheerders van begraafplaatsen, wil daarop antwoorden bieden.

De vragen zijn gebundeld in 8 thema’s:

  • Terminologie en wettelijk kader licht enkele veel gebruikte begrippen toe en somt de meest relevante wetgeving op.
  • Algemeen begraafplaatsbeheer geeft een antwoord op belangrijke niet-erfgoedgerelateerde vragen.
  • Lokaal funerair erfgoed gaat dieper in op wat er van de begraafplaatsbeheerder verwacht wordt bij lokale funeraire erfgoedzorg.
  • Beschermen van funerair erfgoed bundelt vragen over het beschermingsproces van de Vlaamse overheid.
  • Beheren van funerair erfgoed duidt de rol van begraafplaatsbeheerders in het bewaren van funerair erfgoed.
  • De groene begraafplaats gaat in op het beheer van de groenaanleg van de begraafplaats.
  • Burgers en funerair erfgoed bekijkt de mogelijkheden om burgers te betrekken bij het funerair erfgoed.
  • Met Ondersteuning verwijzen we graag door naar organisaties die je verder kunnen helpen met adviezen, antwoorden op je vragen en financiële ondersteuning.

Deze brochure is een samenwerking tussen Monumentenwacht, het agentschap Onroerend Erfgoed, Parcum en de Provincie Vlaams-Brabant.

Auteur(s) 
Joeri Mertens
Publicatiedatum 
Mei 2022