Kabels op gevels met erfgoedwaarde: toelatingen en meldingen. Richtlijn

Telecomproviders voeren grootschalige projecten uit om elke woongelegenheid rechtstreeks van glasvezelkabel te voorzien. Dat gebeurt waar mogelijk ondergronds, maar in stadscentra en dorpskernen met aaneengesloten bebouwing maken providers graag gebruik van het gevelrecht en geven zij de voorkeur aan gevelmontage.

In een beschermde context is de gevelmontage van leidingen meldings- of toelatingsplichtig. Deze richtlijn helpt de aanvrager bij de opmaak van de melding of toelatingsaanvraag en geeft inzicht in de beoordeling door het agentschap Onroerend Erfgoed.

In bebouwde kernen met een groot aantal beschermde items genereert grootschalige gevelmontage veel aparte toelatingsaanvragen en meldingen. Om de administratieve lasten te verlagen, is het mogelijk deze aanvragen en meldingen te bundelen. Deze richtlijn beschrijft hoe dat in zijn werk gaat.

Bij de beoordeling van toelatingsaanvragen en meldingen gaan we uit van het voorkomen van ontsiering en fysieke beschadiging van gevels als gevolg van het aanbrengen van kabels of verdeeldozen. Door het toepassen van de vuistregels uit de richtlijn blijft zowel de visuele als de fysieke impact op de beschermde gevel beperkt.

De richtlijn is toepasbaar op het aanbrengen van kabels en verdeelkastjes van allerhande nutsvoorzieningen. Hoewel op maat van beschermde gevels, kunnen gemeenten de vuistregels ook hanteren voor niet-beschermde, waardevolle gevels.

Auteur(s) 
Elisabeth Geukens
Publicatiedatum 
Juli 2020