Memorandum Onroerend Erfgoed

Het Memorandum Onroerend Erfgoed bevat de beleidsaanbevelingen van het agentschap Onroerend Erfgoed voor de regeerperiode 2024-2029. Met dit document bezorgen we de nieuwe Vlaamse Regering en de volgende Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed inspiratie voor een sterk, begeesterend en cocreatief onroerenderfgoedbeleid.

Voor deze beleidsaanbevelingen vertrokken we vanuit onze nieuwe visie ‘Zorgen voor begeestering’. We lieten ons inspireren door de studies ‘Een nieuwe rationale voor de ondersteuning en financiering van erfgoedzorg’ en 'Erfgoed als hefboom'. We namen ook de adviezen mee uit de Onroerenderfgoedsummit – de tweedaagse ontmoeting met de hele erfgoedsector.

Memorandum Onroerend Erfgoed in het kort

Het memorandum bestaat uit twee hoofdstukken.

In het eerste hoofdstuk ‘Op weg naar een vernieuwd erfgoedbeleid’ situeren we onze vertrekbasis:

 • ons toekomstbeeld ‘Zorgen voor begeestering’;
 • de studie ‘Een nieuwe rationale voor de ondersteuning en financiering van onroerenderfgoedzorg’.

We eindigen dit eerste hoofdstuk met een samenvatting van de grote uitdagingen voor de toekomst.

In het tweede hoofdstuk ‘Aanbevelingen voor de komende beleidsperiode’ duiden we de drie grote doelen:

 • we leggen de focus op mensen;
 • we bundelen krachten en geven richting;
 • we begeesteren met goede praktijken.

Voor elk van die doelstellingen geven we een aanzet van operationele doelstellingen en acties.

Download het memorandum:

Prioriteiten Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen 2024-2029

Vlaanderen heeft een rijk en innovatief onderzoekslandschap. Naast de universiteiten en de strategische onderzoekscentra erkent het decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid’ (W&I decreet) zes Vlaamse wetenschappelijke instellingen:

 • Agentschap Onroerend Erfgoed
 • Agentschap Plantentuin Meise
 • Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek
 • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
 • Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
 • Waterbouwkundig Laboratorium

De Vlaamse wetenschappelijke instellingen spelen een cruciale rol in het tot stand komen, het uitvoeren en het opvolgen van de Vlaamse regelgeving voor landbouw, natuurbescherming, watergebonden infrastructuur, kunst en onroerend erfgoed. Als Vlaamse wetenschappelijke instellingen worden we ook geconfronteerd met dezelfde problemen en uitdagingen. Er is nauwe samenwerking op het vlak van onderzoek, onderzoeksinfrastructuren, de ontwikkeling van Open Science en HR-vraagstukken. Daarom schreven we ook een gemeenschappelijk memorandum voor de volgende beleidsperiode.

Publicatiedatum 
2024