Nieuw rapport over de directe economische impact van onroerend erfgoed

Sinds 2013 verzamelen we gegevens over het economisch belang van onroerend erfgoed. Dit past in de (internationale) trend om het maatschappelijk belang van onroerend erfgoed te meten. Na een aantal jaar dataverzameling stellen we vast dat de methodiek uit 2011 een actualisatie vraagt.

 

In een nieuw onderzoeksrapport lichten we de oude methodiek door en stellen we een andere aanpak voor. In het rapport wordt aan de hand van het concept waardeketen een totaalbeeld geschetst van de sector 'onroerend erfgoed'. Volgende vragen worden erin beantwoord:

  • Welke economische activiteiten kunnen aan het behoud, het beheer, de valorisering en de consumptie van onroerend erfgoed worden gelinkt?
  • Wie zijn de actoren die deze economische activiteiten uitvoeren?
  • Welke economische indicatoren zijn er nodig om de sector volledig in beeld te brengen?
  • Hoe kunnen we deze indicatoren meten?

Met dit conceptueel raamwerk willen we:

  • de opmaak van economische indicatoren in het onroerenderfgoeddomein gestructureerder en vollediger aanpakken
  • een vollediger beeld schetsen van de sector 'onroerend erfgoed', haar activiteiten en actoren
  • lacunes in de huidige gegevensverzameling opsporen en remediëren in de toekomst
  • internationaal vergelijkbare statistieken opstellen
  • een diepgaander begrip toelaten van de financiële stromen in de sector en antwoorden vinden op vragen als: Wie betaalt wat? Wie verdient aan erfgoed? Wie investeert? Hoeveel werkgelegenheid/toegevoegde waarde wordt gecreëerd als gevolg van erfgoed? Hoeveel geld gaat naar restauratie en onderhoud versus ontsluiting van onroerend erfgoed? Hoeveel verdienen aanverwante sectoren aan onroerend erfgoed (vb. toerisme) in vergelijking met de sector zelf?

Een eerste gegevensverzameling volgens deze methode is in opmaak en publiceren we binnenkort in een apart rapport.

Auteur(s) 
Christine Vanhoutte
Publicatiedatum 
Maart 2019