Onderzoeksbalans bouwkundig erfgoed. Deel 3: conservatie-restauratie. Versie 1, (2008-2011)

In 2008 lanceerde het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) – één van de voorlopers van het huidige agentschap - een Onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed voor archeologisch, landschappelijk en bouwkundig erfgoed.

Deze onderzoeksbalans werd gerealiseerd in overleg en nauwe samenwerking met specialisten uit universiteiten, hogescholen, wetenschappelijke instellingen, overheidsdiensten en organisaties uit de erfgoedsector en nam de vorm aan van een website. Het instrument werd nadien in zeer beperkte mate actueel gehouden, waardoor het enkel bruikbaar was als vertrekpunt voor onderzoek tot 2008 (-2011). Sinds 2008 is de webtechnologie geëvolueerd en wordt de software van de Onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed niet meer ondersteund waardoor we in 2022 van het web halen. Om de stand van zaken anno 2008-2011 niet te laten verloren gaan, vormen we de hoofdstukken van de onderzoeksbalanswebsite om tot digitale rapporten die ontsloten worden via de OAR.

Dit onderzoeksrapport bevat de hoofdstukken “conservatie-restauratie van bouwkundig erfgoed” en “conservatie- restauratie van interieur en kunstwerken” uit het derde deel bouwkundig erfgoed “Monitoring Conservatie, Restauratie”. De meeste teksten dateren uit 2008, een aantal onderdelen werden geactualiseerd in 2011. Bij raadpleging van dit document hou je hier best rekening mee. De oorspronkelijke teksten zijn overgenomen zonder inhoudelijke aanpassingen. Ook voetnoten bleven grotendeels ongewijzigd. Links naar websites of online-documenten zijn waar mogelijk wel geactualiseerd. Voor websites die niet langer bestaan, werd de link verwijderd.

Auteur(s) 
Marjan Buyle en Nathalie Vernimme
Publicatiedatum 
Mei 2022