Onderzoeksbalans Landschap versie 1

Deze onderzoeksbalans verscheen in 2008 in de vorm van een website, samen met de onderzoeksbalansen bouwkundig erfgoed en archeologie. De gebruikte webtechnologie is intussen achterhaald. Daarom vormden we de onderzoeksbalans om tot een digitaal rapport dat we publiceren via OAR, het open archief van erfgoedpublicaties.

De Onderzoeksbalans Landschap volgt een logische opbouw en vormt één geheel. Het rapport beschouwt het landschapsonderzoek in de breedste zin van het woord. Twee algemene hoofdstukken kaderen eerst dat brede onderzoeksveld landschap. De volgende hoofdstukken gaan per onderzoeksdomein in op de onderzoeksbenadering, stand van zaken, hiaten en overlappen, samenwerking, instellingen en onderzoeksgroepen, projecten en een bibliografie. Zo krijg je een overzicht van de onderzoeksdomeinen historische geografie, historische ecologie, landschapsontwerp, landschapsbeheer en abiotische natuurwetenschappen. Er is daarbij ook aandacht is voor de wisselwerking met de andere onderzoeksdomeinen.

De hoofdstukken zijn inhoudelijk identieke versies van de hoofdstukken op de voormalige website onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be. Enkel de links naar externe websites konden we in sommige gevallen actualiseren naar meer recente (en nog werkende) links. Op deze manier blijft dit referentiedocument beschikbaar voor iedereen die ook in de toekomst wil weten wat landschapsonderzoek in Vlaanderen in het begin van de eenentwintigste eeuw inhield.

Auteur(s) 
Aukje De Haan en Moïra Heyn (red.)
Publicatiedatum 
November 2020