Onderzoeksrapport: bevraging van de erkende metaaldetectoristen

Om een beter beeld te krijgen van de erkende metaaldetectorist en feedback te vragen over onze samenwerking, organiseerden wij tussen 30 november 2017 en 28 februari 2018 een bevraging bij deze doelgroep.

Aanleiding van de bevraging was een overleg met de door ons gekende verenigingen van erkende metaaldetectoristen. Daar werd duidelijk dat er nood was aan informatie over de metaaldetectorist:

  • het zoek- en meldingsgedrag
  • de tevredenheid over de regelgeving en de contacten met het agentschap
  • de aansluiting bij een vereniging
  • de behoefte aan een overkoepelende vertegenwoordiging die namens de erkende metaaldetectoristen kan communiceren, in debat gaan of overleggen met allerlei instanties

Deze informatie konden we tot nu toe slechts beperkt aflezen uit de erkenningsaanvragen en vondstmeldingen, wat leidde tot ongenuanceerde of onvoldoende onderbouwde analyses. Zo werden het hoge aantal erkenningen en het lage aantal meldingen tegenover elkaar geplaatst zonder rekening te houden met het zoekgedrag. Bovendien creëerde een kleine groep tegenstanders van de regelgeving de perceptie dat de gemiddelde erkende metaaldetectorist ontevreden was over de regelgeving en de samenwerking met het agentschap. Een bevraging drong zich dus op.

Deze eerste bevraging kende een goede respons, met bijna een derde van het totale aantal aangeschreven personen dat de enquête invulde, en levert toch wel een aantal verrassende conclusies. Het schetst niet alleen een genuanceerd beeld van de erkende metaaldetectoristen maar geeft ook de nodige context erbij. Dit zijn de belangrijkste resultaten:

  • De gemiddelde metaaldetectorist gaat niet zo vaak op pad (minder dan twaalf keer per jaar) en vindt maar af en toe meldingsplichtige vondsten. Dat verklaart gedeeltelijk het lage meldingspercentage. Men meldt zijn vondsten wel meestal binnen de paar dagen.
  • De metaaldetectorist staat positief tegenover de regelgeving en de interactie met het agentschap. Men is het meest tevreden over de erkenningsprocedure, die ook bewust laagdrempelig wordt gehouden. Ook het meldingsformulier krijgt een positieve beoordeling.
  • De meerderheid van de metaaldetectoristen wil graag een representatieve actorvertegenwoordiging die haar belangen kan behartigen.

 

Infografiek over de bevraging van metaaldetectoristen 2018

We danken iedereen die deelgenomen heeft aan de bevraging! Het toont dat jullie betrokkenheid groot is. Geïnteresseerden kunnen het volledige onderzoeksrapport nalezen in ons Open Archief. Voor de haastige lezer maakten we een infografiek met de belangrijkste resultaten.

Auteur(s) 
Frank Carpentier
Publicatiedatum 
November 2018