Onderzoeksrapport. De toepassing van geofysische prospectie methoden in de archeologie

 

Op 13 juni 2018 organiseerden we samen met de Universiteit Gent een studiedag over het gebruik van geofysische prospectiemethodes in de archeologie. Op deze studiedag kwamen de verschillende aspecten van het geofysisch prospectieonderzoek en de inpassing van deze technieken in het archeologietraject aan bod. 

 

Naar aanleiding van de presentaties en discussies op deze studiedag stelden we een rapport samen met de neerslag van een aantal presentaties. Het rapport formuleert eveneens enkele aanbevelingen voor het efficiënter gebruik en inpassen van deze technieken in de archeologische praktijk in Vlaanderen. 

Auteur(s) 
Erwin Meylemans en Philippe De Smedt (eds)
Publicatiedatum 
Mei 2019