Tongeren O.L.V.-basiliek (1997-2013). Deel 5: de middeleeuwse en postmiddeleeuwse periode

Relicta Monografie 15 is het vijfde een laatste deel van Het archeologisch en bouwkundig onderzoek van de O.L.V.-basiliek van Tongeren (1997-2013), en behandelt de middeleeuwse en postmiddeleeuwse periode.

Van 1999 tot 2008 vonden in de O.L.V.-basiliek van Tongeren ingrijpende archeologische opgravingen plaats. Hierbij kwamen sporen van de Romeinse tot de recente tijden aan het licht, en vele duizenden vondsten. De studie ervan belicht de opkomst en neergang van een Romeins stadsdeel, en de daaropvolgende ontwikkeling van een vroegmiddeleeuws christelijk gebedshuis tot de huidige gotische kerk. Na de opgraving werd ook de bouwhistorie van het huidige kerkgebouw grondig onderzocht. Een continue geschiedenis van 2000 jaar wordt zo gereconstrueerd.

In deel vijf ligt de focus van de onderzoekers op het tweede milennium van de 2000 jaar oude bouwgeschiedenis van de O.L.V.-basiliek. Ze gaan dieper in op de sporen en bouwkundige restanten van de Ottoons-romaanse en gotische fasen, en er is een reeks studies van het huidige kerkgebouw opgenomen. Eén hoofdstuk werd volledig gewijd aan de bijzondere vondst van een vrijwel compleet Sint-Rochusbeeld; een ander aan de begravingen uit de onderzochte periode.

Met dit laatste deel is het volledige onderzoek van de Tongerse basiliek gepubliceerd. Je kan alle boeken gratis downloaden in ons Open Archief, via de links hieronder. Delen 1 en 2 kan je op papier bestellen in ons bestelloket. Delen 3 t.e.m. 5 zijn op papier te verkrijgen bij drukkerij Peeters nv - Herent.

 

Deel 1: de vondstencatalogus 

Deel 2: de studie van de vondsten

Deel 3: de vroeg-Romeinse periode 

Deel 4: de laat-Romeinse en vroegmiddeleeuwse periode 

Deel 5: de middeleeuwse en postmiddeleeuwse periode

Auteur(s) 
Alain Vanderhoeven en Anton Ervynck
Publicatiedatum 
november 2020