Vernieuwde Onderzoeksbalans Bronstijd-IJzertijd online

Het hoofdstuk Bronstijd en IJzertijd van de onderzoeksbalans archeologie dateerde al uit 2008. Sindsdien leidde preventief archeologisch onderzoek tot een grote hoeveelheid nieuwe data en inzichten. Een update van deze onderzoeksbalans was dus aan de orde.

Stand van zaken 

De onderzoeksbalans biedt een overzicht van de beschikbare archeologische kennis over een bepaalde tijdsperiode. Het zorgt zo voor een context waarin de resultaten van nieuw archeologisch onderzoek geplaatst kunnen worden. De balans is bedoeld om voortdurend aangevuld te worden met nieuwe bevindingen en inzichten.

De onderzoeksbalans speelt dus een belangrijke rol in zowel archeologisch onderzoek als erfgoedbeleid in Vlaanderen. Elk preventief archeologisch onderzoek moet immers binnen zijn regionale en chronologische context kunnen worden geplaatst. Een actuele onderzoeksbalans voorkomt dat archeologen voor elk project opnieuw een synthese moeten maken. Daarnaast helpt de balans bij de afweging van het potentieel voor kenniswinst, wat essentieel is voor het evalueren van de noodzaak van archeologisch onderzoek.

Een waardevolle update

Deze update van de onderzoeksbalans Bronstijd-IJzertijd biedt een uitgebreid en nauwkeurig overzicht van de huidige kennis na 16 jaar intensief preventief archeologisch onderzoek. Het hoofdstuk bevat waardevolle informatie over de periode na het Neolithicum tot aan de Romeinse veroveringen door Caesar.

De nieuwe onderzoeksbalans Bronstijd – Steentijd werd opgesteld door professor Guy De Mulder van de Vakgroep Archeologie aan de Universiteit Gent, in samenwerking met Maël Benallou, Sarah Dalle, Rica Annaert, Guido Creemers, Bart Cherretté, Jean Bourgeois, Luc Van Impe en Eugène Warmenbol.

Wij nodigen iedereen uit om de vernieuwde onderzoeksbalans Bronstijd – IJzertijd te raadplegen en te profiteren van de uitgebreide informatie die het biedt. 

Auteur(s) 
Benallou Maëll, Sarah Dalle, Rica Annaert, Guido Creemers, Bart Cherretté, Jean Bourgeois, Luc Van Impe, Eugène Warmenbol en Guy De Mulder
Publicatiedatum 
2024