Oudere publicaties kan je raadplegen op OAR en de publicatiewebsite van de Vlaamse overheid.

 

In Vlaanderen zijn er 685 bouwkundige gehelen die sinds 1930 beschermd zijn op basis van 1401 beschermingsbesluiten.

Thema's

Bescherming

Bouwkundig erfgoed

Onderzoek

Elk jaar evalueert het agentschap Onroerend Erfgoed de effecten van de Vlaamse archeologieregelgeving. Dat gebeurt op basis van cijfers en analyses, aangevuld met ervaringen en verklaringen.

Thema's

Archeologie