Oudere publicaties kan je raadplegen op OAR en de publicatiewebsite van de Vlaamse overheid.

 

Elk jaar evalueert het agentschap Onroerend Erfgoed de effecten van de Vlaamse archeologieregelgeving. Dat gebeurt op basis van cijfers en analyses, aangevuld met ervaringen en verklaringen.

Thema's

Archeologie

Het is vaak de eerste vraag die gesteld wordt bij archeologisch onderzoek: uit welke periode komen de vondsten? Waar zitten we op de tijdslijn: in het verre of nabije verleden?

Thema's

Archeologie

Onderzoek

De toevalsvondst van twee intacte Merovingische potjes in 2001 leidde tot een grootscheeps archeologisch onderzoek in de wijk Nierlenders te Broechem.

Thema's

Archeologie

Onderzoek