Oudere publicaties kan je raadplegen op OAR en de publicatiewebsite van de Vlaamse overheid.

 

Het afwegingskader publiciteit maakt duidelijk met welke principes men rekening moet houden bij het aanbrengen van publiciteit in en aan beschermd erfgoed.

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Landschappen

Deze publicatie wil duidelijkheid scheppen over wat kan en wat niet kan bij het plaatsen van terrassen in erfgoedcontext.

Thema's

Bouwkundig erfgoed

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en het agentschap sloegen de handen in elkaar om de sociale huisvestingsmaatschappijen en de lokale besturen te ondersteunen met een handleiding ov

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Dit afwegingskader geeft aan welke vijf stappen doorlopen moeten worden om te beoordelen of het winnen van zonne-energie verenigbaar is met de erfgoedwaarde van een site.

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Duurzaamheid