Oudere publicaties kan je raadplegen op OAR en de publicatiewebsite van de Vlaamse overheid.

 

Deze publicatie wil duidelijkheid scheppen over wat kan en wat niet kan bij het plaatsen van terrassen in erfgoedcontext.

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Dit afwegingskader geeft aan welke vijf stappen doorlopen moeten worden om te beoordelen of het winnen van zonne-energie verenigbaar is met de erfgoedwaarde van een site.

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Duurzaamheid

Dit afwegingskader is een hulpmiddel om hedendaagse comfort- en gebruikerseisen te verzoenen met het behoud van de erfgoedwaarden van daken bij beschermd erfgoed. 

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Duurzaamheid