Oudere publicaties kan je raadplegen op OAR en de publicatiewebsite van de Vlaamse overheid.

 

Ontdek je per toeval een archeologische vondst? Dan ben je verplicht dit binnen de drie dagen te melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Thema's

Archeologie

Onroerend Erfgoed is een agentschap en wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid. Het agentschap is bevoegd voor bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed.

Thema's

Archeologie

Bouwkundig erfgoed

Landschappen

Varend erfgoed

Deze folder geeft een overzicht van de regelgeving die van toepassing is op beschermde monumenten in Vlaanderen.

Thema's

Bescherming

Bouwkundig erfgoed