Q&A met De Vlaamse Waterweg

Vragen voor De Vlaamse Waterweg na de weblezing 'Metaaldetectie en munitie' - 10 november 2020

  • Is er online een lijst te vinden met plaatsen waar je mag magneetvissen? Nee, die is er niet. Je moet als magneetvisser zelf je verantwoordelijkheid nemen: opzoeken wie de beheerder/eigenaar van het water is en vervolgens toelating vragen én liefst schriftelijk krijgen (downloadbaar formulier), dat is bij wet verplicht. In deze blog leggen we uit hoe je daaraan begint. In theorie kan elk water in Vlaanderen ooit doelwit geweest zijn van een bombardement of gebruikt zijn voor ‘vernietiging door verdrinking’, dus het gevaar loert overal. 
  • Hoe vind je de beheerder van de kanalen en rivieren terug op Geopunt.be? Vind je er ook vijvers terug? Rechts vind je ‘Kaarten en plaatsen’. Klik ‘Natuur en Milieu’ en vervolgens ‘Water’ aan. Scrol naar beneden en vink de kaartlaag ‘Vlaamse Hydrografische Atlas: VHA-waterloopsegmenten type beheerder’ aan. Zoom nu in op het water waarvan je de informatie wilt en klik het aan. Nu verschijnt een pop-up waar je opnieuw de kaartlaag ‘VHA-waterloopsegmenten’ kan aanklikken. In de pop-up zie je of het om een bevaarbare of onbevaarbare waterloop gaat en wie hem beheert. Vijvers staan niet op Geopunt.be. 
  • Kan je toelating krijgen van De Vlaamse Waterweg om aan metaaldetectie te doen op baggerstorten? Nee, dat valt eveneens onder het algemeen verbod. Voorafgaand aan baggerwerken worden altijd scans uitgevoerd om het risico op o.a. munitie te verminderen. Dat risico is echter nooit helemaal weg, dus blijft metaaldetectie te gevaarlijk. 
  • Wat met het strand bij laag water? De zone van de dijk tot aan de laagwaterlijn wordt beheerd door de Afdeling Kust, maar is in concessie gegeven aan de betrokken kustgemeente. Toestemming voor metaaldetectie of magneetvissen kan je dus vragen aan de gemeente. Om op het strand te zoeken naar archeologische voorwerpen heb je zoals overal een erkenning als metaaldetectorist nodig. De Vlaamse Waterweg is beheerder van het Antwerpse St-Annastrand en van de Scheldeoever. Daar zijn metaaldetectie en magneetvissen niet toegelaten. 
  • Mag je jaagpaden gebruiken met de wagen voor hobbydoeleinden? Nee, dat mag niet. Je herkent het jaagpad aan een rond wit verkeersbord met rode rand (type C3) en een blauw onderbord met de aanduiding ‘jaagpad’ en eventueel bijkomende vermeldingen. Algemeen zijn jaagpaden enkel toegankelijk voor voetgangers, (elektrische) fietsers, bromfietsers klasse A en het bevoegde personeel van De Vlaamse Waterweg nv in de uitoefening van haar taken. Daarnaast zijn sommige jaagpaden tevens toegankelijk voor speed pedelecs (bromfietsers klasse P). Auto’s zijn verboden op de jaagpaden, tenzij met jaagpadtoelating. Deze toelating wordt onder strikte voorwaarden toegekend, en meestal om professionele redenen. Een bijzondere categorie zijn hengelaars met een handicap die, onder bepaalde strikte voorwaarden, met hun voertuig over een beperkte afstand op het jaagpad mogen rijden. 
  • Is er een online formulier om aan De Vlaamse Waterweg toestemming te vragen tot magneetvissen op een specifieke plaats en tijdstip? Vragen staat vrij op hun website. Ondanks het verbod op magneetvissen staat De Vlaamse Waterweg altijd open voor vragen en suggesties.