Raadpleging of bruikleen van vondsten en stalen

Je kan in ons depot terecht voor de raadpleging en bruikleen van vondsten en stalen. Het depot is toegankelijk na afspraak, zowel voor onderzoekers, tentoonstellingsmakers als andere geïnteresseerden. Objecten kunnen in bruikleen gegeven worden voor onderzoek en tentoonstellingen in België of in het buitenland.

Raadpleging van vondsten en stalen

We zetten maximaal in op raadplegingen in huis. Je kan de vondsten en stalen op afspraak raadplegen in ons depot. Vraag raadplegingen van (onderdelen van) de collectie minstens 15 werkdagen van tevoren aan via het digitaal formulier. Bij raadplegingen van stalen en vondsten uit ons depot is ons raadplegingsreglement van kracht.

Raadpleging van opgravingsarchief

Het opgravingsarchief, dat zijn de digitale en analoge opgravingsdocumenten, bewaren we op een andere fysieke locatie dan de vondsten en stalen. Een raadpleging of bruikleen van een archiefstuk kan via ons archief.

Bruikleen van vondsten en stalen

We stellen de vondsten en stalen uit ons onroerenderfgoeddepot ook ter beschikking van derden. Aan zo'n uitlening zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

Bij een bruikleen komt heel wat kijken. Elke bruikleenaanvraag doorloopt een standaardprocedure waarbij ze wordt beoordeeld op een aantal criteria (zoals doelstelling, bewaartoestand, planning, juridische mogelijkheden). Om een succesvolle en kwalitatieve afhandeling van je bruikleenverzoek te kunnen garanderen, vragen we om deze minstens 100 werkdagen op voorhand in te dienen. Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, krijgen we die tijdig afgerond. Bij verzoeken die je pas later indient, bestaat het risico dat ze niet tijdig afgerond kunnen worden of we ze niet ingepland krijgen.

Vraag je een subsidie of beurs aan voor een project waarbij je wil werken op of gebruik maken van archeologica die we beheren in ons depot? Vraag dan een principieel akkoord voor de bruikleen of raadpleging van het ensemble voor je de subsidieaanvraag of beursaanvraag indient. Dan reserveren we die stukken alvast voor jou.

Destructieve staalname van vondsten en stalen

Destructieve staalname op archeologische objecten en natuurwetenschappelijke stalen staan we toe onder voorwaarden en enkel na het doorlopen van een correcte aanvraagprocedure en de opmaak van een overeenkomst.

Heb je vragen over raadpleging, bruikleen of staalname?

Wil je graag meer informatie of heb je een vraag? Stuur een mailtje naar depot@onroerenderfgoed.be.